รายละเอียด Bridge 2 Inventor 2019

พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลใดก็ได้ในประเทศไทย